FUJIFILMSlovensko

Podmínky použití

Tato stránka je provozována společností FUJIFILM Europe GmbH, organizační složka (servis). Používání této stránky podléhá následujícím podmínkám užívání.

Použití obrázků a ostatních materiálů

Při prohlížení této internetové stránky si můžete prohlížet a tisknout materiály zobrazené na stránce pokud jsou použity pro:

Je zakázáno upravovat, distribuovat, přenášet nebo veřejně zobrazovat materiály zobrazené na webu pro komerční účely. Vezměte prosím na vědomí, že jakýkoliv produkt, proces nebo technologie popsané v dokumentech na tomto serveru mohou být předmětem jiných práv duševního vlastnictví vlastněných společností FUJIFILM Europe GmbH Sp. z o.o. (servis), organizační složka (servis) a nesmí být vydán bez licence podle tohoto zákona.Totéž může platit pro práva duševního vlastnictví jiných.

Odpovědnost

FUJIFILM Europe GmbH Sp. z o.o. (servis), organizační složka (servis) nebo jakákoliv jiná strana podílející se na vytváření tohoto webu nezodpovídá za nepřímé nebo následné škody vyplývající z jeho používání. Prohlížení této webové stránky je na vaše vlastní riziko.

FUJIFILM Europe GmbH Sp. z o.o. (servis), organizační složka (servis) neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o přesnost informací uvedených na těchto webových stránkách a nenese zodpovědnost za jakýkoliv materiál obsažený v internetových stránkách spojených s touto stránkou.

Nezákonné informace

Je zakázáno posílat žádné výhružné, urážlivé, obscénní či jakékoliv jiné nezákonné e-maily na všechny veřejné plochy internetových stránek. Fujifilm má právo smazat tyto informace ze svých serverů bez předchozího upozornění.

Kontaktní informace

FUJIFILM Europe GmbH Sp. z o.o. (servis)
Rybničná 40
831 06 Bratislava
Slovensko
Tel : 02/ 33 595 119
E-mail: servis@fujifilm.sk

« Návrat na hlavní stránku